Adatkezelési tájékoztató állásajánlatra jelentkezők részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

állásajánlatra jelentkezők részére

 

  1. Adatkezelő(k)

A Biggeorge Holding, amely az alábbi társaságokat foglalja magában:

–             Biggeorge Property Zrt.

–             BN Ingatlanfejlesztő Zrt.

–             BG Finance Zrt.

–             BG Magyarország Lízing Zrt.

–             Biggeorge Alapkezelő Zrt.

–             BG Risk Kft

–             Otthon Centrum Franchising Kft.

–             Az Otthon Centrum Solutions Kft.

–             Benks Kft.

–             HC Központ Kft.

–             I-mobile Telecom Kft.

 

  1. Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, kezelt adatok köre
Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama Kezelt adatok köre hozzáférésre jogosultak
Biggeorge Holdinghoz tartozó társaság által ajánlott pozíció betöltése – az érintett hozzájárulása

– az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik szerződő fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

a pozíció betöltéséről szóló döntésig a jelentkezés során az érintett által megadott önéletrajzi adatok A Biggeorge Holding HR feladatait ellátó személyek és a Biggeorge Holding azon társasága, aki az adott pozícióra a keresést végzi
későbbi állásajánlatokkal kapcsolatos megkeresés Az érintett önkéntes hozzájárulása A hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a jelentkezés beküldésétől számított 3 évig. a jelentkezés során az érintett által megadott önéletrajzi adatok A Biggeorge Holding HR feladatait ellátó személyek és a Biggeorge Holding azon társasága, aki az adott pozícióra a keresést végzi
  1. Az Érintett jogai

Az Érintett bármikor jogosult kérelmezni a Biggeorge Holdingtól a rá vonatkozó személyes adatokról való tájékoztatást, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az Érintett jogosult arra, hogy a Biggeorge Holding részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja, amely azonban nem érinti a korábbi, a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

A Biggeorge Holding a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

  1. Jogorvoslat

Az Érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a Biggeorge Holdingot az HR@biggeorge.hu email címen vagy a  +36 1 225 2525 telefonszámon.

 

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu