Társadalmi felelősségvállalás

Kiemelten fontos számunkra amellett, hogy a pénzügyileg sikeres projektjeinkkel értéket teremtünk a tulajdonosok és befektetők számára, a működésünkkel érintett más érdekcsoportok érdekeit is figyelembe vegyük.

Elsődleges célunk, hogy a következő években stratégiánkat és működésünket úgy alakítsuk, hogy figyelembe vesszük munkatársaink, a tőlünk ingatlant vásárlók, bérlőink, alvállalkozóink, a helyi közösségek és a jövő generációjának érdekeit is.

A Biggeorge Property számára kiemelt fontossággú a környezetvédelem, az energiahatékonyság és a társadalmi felelősségvállalás is. Minden divíziónk törekszik a fenntartható működésre és fejlődésre.

A 2018 után indult lakóingatlan fejlesztéseknél geotermikus fűtésrendszerek kerültek kiépítésre a megújuló energetikai követelményeknek megfelelően, melyek ökológiai lábnyoma így sokkal kisebb a hagyományos fosszilis energiahordozókat égetőknél.

Emellett a lakóépületekben a LED világítás, az okos mérőórák telepítése, a mennyezeti hűtő-fűtő rendszerek, a hőszigetelések, zöldtetők kialakítása további emelt szintű műszaki megoldásként támogatják az épületek energiahatékonyságát. A logisztikai és irodaépületek esetében pedig napelemek telepítésével érjük el a megújuló energia nagyobb arányú felhasználását. Az ezekkel a műszaki megoldásokkal átadott lakóépületek a követelményeknél magasabb, kiemelkedően nagy energiahatékonyságú AA+ energetikai besorolást kaptak.

Emellett a zajvédelem, a csapadékvíz hasznosítás és a zöld felületek tervezésének, kialakításának vonatkozásában is megjelentek a hosszú távú környezetvédelmi szempontok.

Fenntartható városok és közösségek
Fenntartható városok és közösségek
Az általunk épített lakóingatlanok lokációjának kiválasztásakor figyelembe vesszük, hogy a lakóknak elérhetőek legyenek megfizethető, hozzáférhető és fenntartható közlekedési rendszerek. Épületeink kialakítása során zárható kerékpár és babakocsi tárolókkal segítjük a közlekedést, valamint a közös területek kialakítása is akadálymentes. A Zöld Kötvényből finanszírozott lakóingatlan-fejlesztési projektjeink esetében a közel nulla energiaigényű épület jogszabályi előírásként szerepel. A Biggeorge ingatlanbefektetési alapok által fejlesztett támogatható projektek energiafogyasztása több mint 10 %-ka alacsonyabb ennél a küszöbnél. Ezen túlmenően minden támogatható projekt több mint 25 %-ban megújuló energiaforrásokból üzemel.
Egészség és jólét
Egészség és jólét
Az épületek környékének parkosításával, zöldtetők és belső kertek kialakításával segítjük az élhetőbb városkép megalkotását: hozzáférést biztosítunk biztonságos, befogadó nyilvános zöldterekhez a kisgyermekesek, idősek és a fogyatékkal élők számára is. Színvonalas épületeink tervezése és kivitelezése során figyelünk arra, hogy az egészséges életet biztosítson és mozdítsa elő a jóllétet minden korosztály számára. Projektjeink során veszélyes vegyi anyagoktól mentesen építünk, valamint előremutató technikai megoldásainkkal csökkentjük a levegő-, víz- és talajszennyezés mértékét is, így az ezzel összefüggésben álló megbetegedések számát.
Felelős fogyasztás és termelés
Felelős fogyasztás és termelés
Az épületek energetikai jellemzőin túl azok környezetére is odafigyelünk a tervezés során. Nemcsak a kivitelezés során igyekszünk csökkenteni a keletkező hulladék mennyiségét, de a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezésével is a hulladékkezeléshez kapcsolódó SDG szempontokat tartjuk szem előtt. Napi, operatív munkánk során törekszünk arra, hogy minél több újrahasznosítható, vagy újrahasznosított anyagot használjunk. Odafigyelünk a papírbeszerzéskor, illetve igyekszünk az irodai hulladék mennyiségét is csökkenteni: 2022-ben víztisztító berendezéseket telepítettünk, ami akkora sikert aratott kollégáink között, hogy szinte nullára csökkentettük a PET palackos ásványvíz fogyasztásunkat is. Továbbá folyamatainkat úgy alakítjuk, hogy minél több dokumentum digitálisan kerüljön feldolgozásra, így elkerüljük a felesleges nyomtatást.
Fellépés az éghajlatváltozás ellen
Fellépés az éghajlatváltozás ellen
Az általunk kezelt fejlesztett és vásárolt épületek értékének nemcsak megóvása, de kifejezett értéknövelése kiemelt célkitűzésünk. Mindennek részeként ezen épületek energiafelhasználásának csökkentése is kiemelt fontosságú. Az energiahatékonyság javítását célzó felújításokkal - beleértve a megújuló energia részarányának növelését, illetve megfelelő szigetelések kialakítását – hozzájárulunk karbonlábnyomunk csökkentéséhez.
Megfizethető és tiszta energia
Megfizethető és tiszta energia
A megújuló energia terén 2022-ben hatalmas előrelépés volt számunkra, amikor társaságunk tulajdonosai a Biggeorge Holding Kft.-n keresztül társtulajdonosként, az Energy Independence Zrt.-vel közösen megalapították a 8G Energy Holding Zrt.-t, melynek célja, hogy komplex megoldásokkal szolgálja ki ügyfeleit, továbbá a jövőben várhatóan hatékonyan támogatja a Biggeorge Property Cégcsoport tevékenységét is egyéb vállalati és lakossági ügyfelei mellett.
Tisztességes munka és gazdasági növekedés
Tisztességes munka és gazdasági növekedés
A BGP Cégcsoport töretlen fejlődésének és az ügyfeleink magas szintű kiszolgálásának egyik legfontosabb kulcsa az emberi erőforrásaink hatékonysága. Jelenlegi és jövőbeli sikerünk a munkatársaink szaktudásán, ügyfélközpontú napi munkáján és pozitív emberi együttműködésén alapszik. A Biggeorge Cégcsoport munkatársai számára piaci szint feletti, teljesítményarányos jövedelmet, naprakész szakmai ismereteket, a folyamatos fejlődés lehetőségét és egy piacvezető vállalat stabilitását biztosítja. Célunk olyan belső folyamatok kialakítása, amelyek támogatják a vállalkozói szellemet, a kreativitást és az innovációt.
Nemek közötti egyenlőség
Nemek közötti egyenlőség
A BGP Cégcsoport elutasítja mind a nemre, életkorra, fogyatékosságra, mind az etnikai eredetre, fajra, vallási és nemi beállítottságra vonatkozó bármilyen megkülönböztetést, valamint elutasítja a diszkrimináció minden formáját a munkahelyen. A Cégcsoport kiemelt célja a munkahelyi diszkriminációmentesség és az esélyegyenlőség biztosítása a munkatársak körében, tekintetbe véve a kulturális és jogi sajátosságokat.
Egyenlőtlenségek csökkentése
Egyenlőtlenségek csökkentése
A Biggeorge Holding célul tűzte ki, hogy támogatja a hátrányos helyzetű társadalmi, gazdasági csoporthoz tartozókat kortól, nemtől, fogyatékosságtól, fajtól, etnikai hovatartozástól, származástól, vallástól, gazdasági vagy egyéb helyzettől függetlenül. Ennek a célnak megvalósítására 2022-ben a Biggeorge Holding és Nagygyörgy Tibor megalapították a Biggeorge Alapítvány az Esélyekért nevű szervezetet, 500 millió forint induló vagyonnal. Az alapítvány hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok támogatására jött létre, illetve a velük foglalkozó nevelés-oktatás, tehetséggondozás, egészségügy, karitatív, szociális feladatok, család-, gyermek- és ifjúságvédelem területén tevékenykedő alapítványok és egyesületek számára nyújt pénzügyi segítséget.
Biggeorge Alapítvány

Biggeorge Alapítvány az esélyekért

Nagygyörgy Tibor, a Biggeorge márkanév alapítója és tulajdonosa, a Biggeorge Property Nyrt. társtulajdonosa és vezérigazgatója.

Az alapítványt 500 millió forint alaptőkével hozta létre, azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetben élő, nélkülöző gyermekek és fiatalok, valamint az őket támogató alapítványok számára nyújtson pénzügyi támogatást.

Az alapítványhoz a csoport cégei és külső támogatók is csatlakozhatnak.